3. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN ZEIN GARRANTZITSUA DEN ESPERIENTZIAREN BIDEZ IKASTEA, HEZKUNTZA HELBURUAK LORTZEKO.

 

“Hacer una escuela que prepare para la vida significa lograr que la escuela sea sensible a la realidad y que esté conectada a los hechos del entorno próximo, y en la actualidad también a los hechos que ocurren en cualquier lugar por lejanos que nos parezcan. Se trata de hacer una educación vinculada a la vida: que se pregunte por lo que está pasando y por lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Una educación que encare los problemas que nos preocupan, las dificultades de convivencia que tenemos, los retos que debemos plantearnos; en definitiva, que hable de los conflictos de valor que hoy se nos plantean. Por lo tanto, una educación que prepare realmente para la  vida y para enfrentarse a los problemas que previsiblemente vivirán en el futuro los actuales escolares:una educación que contribuya a que la vida sea viable, justa y feliz”(Josep Ma. Puig Rovira,1995)[1]

 

Elkar bizitzarako heziketa, nerabeei dagokionez, errealitate eta berezko esperientziaren azterketa kritikoan oinarritzen da. Nerabeak aurrez duen ezagutze edo ideiak, geroago aberasteko edo aldatzeko erabiliko ditu.

 

Horretarako, zenbait heziketa estrategi eta prozedura didaktiko dauden arren, elkar bizitzearen balioak eta jarrera demokratikoak aztertzen dituzten ekintzak dira aipagarriak.  Giza eta gizarte gertaeren dibertsitate eta aberastasuna dela eta, zaila da teoriaren bidez esplikatzea, eta azterketa ekintzak erabili behar dira hobe ulertzeko eta estereotipoak ez emateko.

 

Jarrera demokratikoen harrera eta garapenarekin du zerikusirik bigarren arrazoiak: tolerantzia, errespetua, besteen iritzien balorazioa eta desadostasun eta eztabaidaren onarpen eta balorazioa. Hauxe dira ezagutzearen progresio, objektibitate eta zehaztasuna bermatzen duten mekanismoak. Nerabeak jarrera egozentriko eta dogmatikoa hartzen ohi du, eta beraz komenigarria da ikuspuntu ezberdinak azpimarratzen dituzten ekintzak erabiltzea. Gertaera baten aurrean ikuspuntu eta iritzi ezberdinak izatea, gezurrezko eztabaidak egitea...; hau da, azterketa eta eztabaidaren bidez, giza eta gizarte arazoetarako egia edo irtenbide bakarra ez dela jakin dezaten.

 

Errealitatearen ezagutze eta jarrera hauen garapena gero eta garrantzitsuagoa da erakunde demokratiko batera hurbiltzerakoan, batez ere aurrez demokraziaren kontrako jarrera eta iritziek erakundea estereotipatu badute. “Elkar Bizi/Convivir” programak elkar bizitzarako heziketan sortu nahi dituen pentsaketa eta azterketen artean, egoera hau balio gehigarri bat da.

 [1] Josep Ma. Puig Rovira “La Educación Moral en la Enseñanza Obligatoria” ICE.Institud de Ciències de l’Educació. UNIVERSITAT DE BARCELONA.HORSORI argitaletxea. Bartzelona.1995.


© 2002 EDEX